Post

As máquinas e a súa vida propia

As investigacións en xeración automática son como subir unha escaleira……nalgún chanzo hai que coller aire para continuar con determinación. As tarefas de optimización das ferramentas Combinatoria e CombiContext dependen do traballo interdisciplinar e son laboriosas, pero estamos avanzando na súa usabilidade e aplicación didáctica (http://portlex.usc.gal/combinatoria/).     Pensamos que o acceso onomasiolóxico será de gran...

Post

Lexicografía y aprendizaje de lenguas

Gracias al comité organizador de la  I JORNADA DE LEXICOGRAFÍA EN EL CONTEXTO DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS (Universidad Complutense de Madrid) por darnos la oportunidad de debatir sobre un tema tan interesante y necesario. Junto con un excelente elenco de experimentad@s y jóvenes lexicógraf@s he tenido la oportunidad de presentar una serie de reflexiones relativas a...