As máquinas e a súa vida propia

As investigacións en xeración automática son como subir unha escaleira……nalgún chanzo hai que coller aire para continuar con determinación.

As tarefas de optimización das ferramentas Combinatoria e CombiContext dependen do traballo interdisciplinar e son laboriosas, pero estamos avanzando na súa usabilidade e aplicación didáctica (http://portlex.usc.gal/combinatoria/).

 

Carlos Valcárcel, Daniel Bardanca e María José Domínguez
Carlos Valcárcel, Daniel Bardanca e María José Domínguez

 

Pensamos que o acceso onomasiolóxico será de gran axuda para o usuario, así como outras actualizaciones que verificamos na pasada reunión Carlos Valcárcel (especialista en Lexicografía e Didáctica de linguas), Daniel Bardanca (especialista en Lexicografía e Programación) e eu mesma. Pronto teremos datos de proxectos explorativos. Xa vos iremos contando. #MultiGenera e #MultiComb