Post

As máquinas e a súa vida propia

As investigacións en xeración automática son como subir unha escaleira……nalgún chanzo hai que coller aire para continuar con determinación. As tarefas de optimización das ferramentas Combinatoria e CombiContext dependen do traballo interdisciplinar e son laboriosas, pero estamos avanzando na súa usabilidade e aplicación didáctica (http://portlex.usc.gal/combinatoria/).     Pensamos que o acceso onomasiolóxico será de gran...