Recursos dixitais: Visualización de didactización

Os recursos dixitais que estamos desenvolvendo ao amparo dos proxectos #MultiGenera e #MultiComb teñen como fin último que sexan usados, por tanto a súa visualización así como didactización non son un tema menor.  Tras varias reunións nos últimos meses pensamos que xa estamos no camiño correcto. Logo poderemos amosar a nova interface dos recursos de combinatoria! Moi agradecidos a Daniel Bardanca pola súa axuda e bo facer.