1. Executar consultas CQL en Sketch Engine
  2. Concordancias
  3. Frecuencia

Para executar consultas en Sketch Engine debemos seleccionar un corpus e escoller a sección 'Concordance'

sketchengine1

As consultas CQL só se poden executar no apartado 'Advanced'

sketchengine2

Na foto ilústrase a execución nun corpus en alemán da consulta [tag="(ART.*|PPOS.*)"][tag="ADJ.*"]?[lemma="Geruch"][lemma="(von|vom)"][tag="(ART.*|PPOS.*)"]?[tag="N.*"]

O resultado da consulta é o KWIC cos resultados

sketchengine3

Que podemos xa gardar no formato compatíbel con Lematiza

sketchengine4

Podemos tamén buscar as frecuencias

sketchengine5 sketchengine6 sketchengine7

Escoller na parte inferior da páxina o número de resultados que queremos exportar

sketchengine8

E gardar os resultados en xml

sketchengine9 sketchengine10